Juhlimme Lasten Oikeuksien päivää 20.11.2018 lasten kanssa

Juhlimme Lapsen Oikeuksien päivää 20.11.18 järjestämällä kaksi ilmaista kutsuvieraselokuvaesitystä lapsille ja nuorille. Tapahtumat järjestetään yhteistyössä HOPE ry:n ja Jyväskylän kaupungin kanssa. Tapahtuman mahdollistajana on STEA.

Esitykset järjestetään 20.11.2018 Jyväskylän Finnkinossa. Esityksillä haluamme tarjota iloa ja virkistystä! Samalla haluamme kiinnittää huomiota jokaisen lapsen oikeuteen saada leikkiä, virkistyä ja osallistua kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintoihin.

Yhdistyksemme on vakavasti huolissaan lasten ja nuorten eriarvoistumisesta. Olemme mukana Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle- ohjelmassa. Avustushakemusten määrä harrastus- ja oppimateriaalitukeen on moninkertaistunut viime vuosina. Myös lasten ja nuorten perheiden vaikeat tilanteet ovat aiempaa hankalampia.

Meitä kaikkia tarvitaan mahdollistamaan kaikille lapsille samat oikeudet ja yhtäläiset mahdollisuudet. Haastamme kaikki mukaan keskusteluun toisen asteen opiskelun maksuttomuudesta ja yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamisesta kustannuksiltaan kohtuulliseen tai ilmaiseen harrastamiseen.

Yleissopimus lasten oikeuksista 31 artikla:
1. Sopimusvaltiot tunnustavat lapsen oikeuden lepoon ja vapaa-aikaan, hänen ikänsä mukaiseen leikkimiseen ja virkistystoimintaan sekä vapaaseen osallistumiseen kulttuurielämään ja taiteisiin.
2. Sopimusvaltiot kunnioittavat ja edistävät lapsen oikeutta osallistua kaikkeen kulttuuri- ja taide-elämään ja kannustavat sopivien ja yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamista kulttuuri-, taide-, virkistys- ja vapaa-ajantoimintoihin.