Haemme harrastus- ja opiskelukummeja – tule mukaan toimintaamme ja auta lasta harrastamaan

Jyväskylän Pelastakaa Lapset on ollut vuosia mukana Pelastakaa Lasten valtakunnallisessa Eväitä Elämälle ohjelmassa. Ohjelmassa tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja toisen asteen opiskeluja.

Toimintamme piirissä oli vuonna 2018 noin 80 lasta ja myönsimme ohjelman kautta tukea noin 13 500 euroa.
Etenkin harrastustuen tarve on kasvanut. Tuen ulkopuolelle jää lapsia ja nuoria. Lisäksi tuki on riittämätöntä.

Haemme paikallisyhdistyksen avustusohjelmaan mukaan paikallisia harrastuskummeja yritys- ja muuna yhteistyönä. ”Kummi” voi olla esim. yritys, sen henkilökunta tai oppilaitoksen ryhmä, perhe tai yksityishenkilö.

Voit tukea myös nuoren lukio- tai ammattikouluopintoja ryhtymällä koulukummiksi. Tuet nuoren opiskelupolkua osallistumalla toisen asteen koulutuskustannuksiin.

Kummimaksun suuruus voi vaihdella ja samoin myös sen kesto. Suosittelemme minimikestoksi kuuden kuukauden jaksoa, mutta tuki voi olla myös kertaluontoinen avustus

Toimimme näin:

• Valitsemme tuettavan lapsen tai nuoren ohjelmassamme mukana olevista hakijoista
• Tukemme piirissä ovat Jyvässeudulla asuvat lapset ja nuoret
• Otamme huomioon harrastuskummin mahdollisen toiveen harrastuksesta tai lapsen/ nuoren iästä tai perhetilanteesta
• Kummi määrittää tukimaksun suuruuden
• Ohjamme tuen suoraan ja lyhentämättömänä lapsen tai nuoren koulukustannuksiin tai harrastusseuran maksuun tilitoimistomme kautta
• Lapsen ja nuoren henkilöllisyyttä tai muita yksityisiä tietoja ei jaeta kummille, eikä toisinpäin
• Raportoimme 6 kk välein, mihin kustannuksiin tuki on käytetty ja miten se on ollut avuksi

  • Toimimme samoin myös koulukummitoiminnassa

Lisätietoja kummimahdollisuudesta saat puheenjohtaja Anneli Rautiaiselta, puh. 0400 530 032, jyvaskylanpelastakaalapset@gmail.com