Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen 19.3.2019 klo 18:00 (Kauppakatu 32)

Jyväskylän  Pelastakaa Lapset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 19.3.2018, klo. 18:00, osoitteessa Kauppakatu 32, 40100 Jyväskylä

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 28.2.2019, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Mahdollinen etäyhteystoive tulee ilmoittaa 28.2.2019 mennessä

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään hallituksen antama tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto edelliseltä tilivuodelta.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai päätetään muista toimenpiteistä, jos edellä mainitut asiakirjat antavat siihen aihetta
7. Valitaan edustaja/edustajat liittokokoukseen
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Jyväskylässä 17.2.2019

Jyväskylän Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksen hallitus