Kutsu kevätkokoukseen- siirretty koronaviruksen vuoksi myöhempään ajankohtaan

20.2.2020

Hallitus

Kutsumme yhdistyksen jäsenet kevätkokoukseemme  25. maaliskuuta 2020 klo 18.00 Pelastakaa Lasten Keski-Suomen aluetoimistoon, Kauppakatu 32, Jyväskylä.

Kokous vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 3.3.2020, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Mahdollinen etäyhteystoive tulee ilmoittaa 3.3.2020 mennessä.

Tervetuloa mukaan!

……………..

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään hallituksen antama tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto edelliseltä tilivuodelta.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai päätetään muista toimenpiteistä, jos edellä mainitut asiakirjat antavat siihen aihetta
7. Valitaan edustaja/edustajat liittokokoukseen
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Jyväskylässä 20.2.2020

Jyväskylän Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksen hallitus