Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen 22.9.2020 klo 19:00 (Kauppakatu 32)

Jyväskylän  Pelastakaa Lapset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 22.9.2020 klo 19:00, osoitteessa Kauppakatu 32, 40100 Jyväskylä

Mahdollinen etäyhteystoive tulee ilmoittaa 21.9.2020 mennessä

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään hallituksen antama tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto edelliseltä tilivuodelta.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai päätetään muista toimenpiteistä, jos edellä mainitut asiakirjat antavat siihen aihetta
7. Valitaan edustaja/edustajat liittokokoukseen
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Jyväskylässä 14.9.2020

Jyväskylän Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksen hallitus