Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen 29.3.2023 klo 18

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjantarkistajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Esitetään hallituksen antama tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan   lausunto edelliseltä tilivuodelta

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai päätetään muista toimenpiteistä,jos edellä mainitut asiakirjat antavat siihen aihetta

7. Käsitellään muut mahdolliset asiat

Muista mahdollisista asioista tulee ilmoittaa ennakkoon kirjallisesti hallitukselle.

Lämpimästi tervetuloa kevätkokoukseen!