Jyväskylän Pelastakaa Lapset on ollut vuosia mukana Pelastakaa Lasten valtakunnallisessa Eväitä Elämälle ohjelmassa. Ohjelmassa tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja toisen asteen opiskeluja.

Etenkin harrastustuen tarve on kasvanut. Tuen ulkopuolelle jää lapsia ja nuoria. Lisäksi tuki on riittämätöntä.

Haemme paikallisyhdistyksen avustusohjelmaan mukaan paikallisia harrastuskummeja yritys- ja muuna yhteistyönä. Harrastuskummin avustustuki kohdentuu suoraan tuen tarpeessa olevan lapsen tai nuoren mahdollisuuteen harrastaa. 

Myös tuki toisen asteen opintoihin on tarpeen. Lukio- ja ammattikoulukummi voi tukea nuoren koulupolkua osallistumalla sen kustannuksiin.

”Kummi” voi olla esim. yritys, sen henkilökunta tai oppilaitoksen ryhmä, perhe tai yksityishenkilö.

Kummimaksun suuruus voi vaihdella ja samoin myös sen kesto. Suosittelemme minimikestoksi kuuden kuukauden jaksoa, mutta tuki voi olla myös kertaluontoinen avustus.

Toimimme näin:

• Valitsemme tuettavan lapsen tai nuoren ohjelmassamme mukana olevista hakijoista
• Tukemme piirissä ovat Jyvässeudulla asuvat lapset ja nuoret
• Otamme huomioon harrastuskummin mahdollisen toiveen harrastuksesta tai lapsen/ nuoren iästä tai perhetilanteesta
• Kummi määrittää tukimaksun suuruuden
• Ohjamme tuen suoraan ja lyhentämättömänä lapsen tai nuoren opintojen kustannuksiin tai harrastusseuran maksuun tilitoimistomme kautta
• Lapsen ja nuoren henkilöllisyyttä tai muita yksityisiä tietoja ei jaeta kummille, eikä toisinpäin
• Raportoimme 6 kk välein, mihin kustannuksiin tuki on käytetty ja miten se on ollut avuksi

  • Samaa toimintamallia toteutamme lukio- ja ammattikoulukummitoiminnassa

Lisätietoja kummimahdollisuudesta saat puheenjohtaja Anneli Rautiaiselta, puh. 0400 530 032, jyvaskylanpelastakaalapset@gmail.com